zondag 18 december 2011

De juiste interpretatie

Soera 3:7
7. Hij is het die aan jullie het boek heeft geopenbaard. (Sommige van) de tekenen (daarin) zijn beslissend, de basis van het boek; andere zijn vergelijkingen. Zij van wie het hart afwijkt en het deel volgen dat allegorisch is: zij zijn uit op onenigheid door (hun) interpretatie. Maar alleen Allah weet de (juiste) interpretatie, en de ingewijden en wetenschappers zeggen: wij geloven erin, het is allemaal van onze heer; alleen mannen van begrip zien dit in.
Een fraai staaltje van een cirkelredenering. Hoe kom je erachter wat allegorisch is en wat niet? Vraag het aan mannen die er verstand van hebben. Die zijn te herkennen aan het feit dat ze het weten. En hoe weet je of zij het goed zien? Nou, omdat zij het oneens zijn met mensen die ernaast zitten.

De koranschrijver geeft ons eigenlijk geen houvast. De mannen die gelijk krijgen zijn de mannen zijn die gelijk hebben. Wie aan de goede kant wil staan moet zeggen dat hij het hele boek gelooft (wat dat dan ook mag betekenen) en meegaan met de hoofdstroom.

Is het anno nu nog mogelijk delen van de Koran anders te interpreteren, zoals in deze blog? Voor moslims niet. Wie dat doet is namelijk een onruststoker, leek en/of stommeling. De Koran zegt 't.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...