woensdag 7 december 2011

Alle profeten gelijk, maar sommigen...

Soera 2:285
285. De boodschapper gelooft in wat hem van zijn heer is geopenbaard, en de gelovigen geloven geloven allemaal in Allah en zijn engelen en in de geschriften en in de boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen één van de boodschappers: zij zeiden: wij horen en gehoorzamen! Uw vergeving! En naar u leidt de weg uiteindelijk.
De uitspraak "wij maken geen onderscheid tussen boodschappers" klinkt heel vroom, maar hiermee zette de schrijver zich af tegen de christenen die immers Jezus boven de profeten stelden. Moslims hebben Jezus tot een profeet gedegradeerd, maar in plaats daarvan stellen ze hun Mohammed boven iedereen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...