zaterdag 12 november 2011

Rendement: 0%

Soera 2:272

In de vorige twee verzen konden we lezen dat materiële giften goed zijn voor hulp en vergiffenis van Allah. Het volgende vers vat dat nog eens samen en voegt er twee verrassende concepten aan toe.
272. Het is niet aan jou om ze te begeleiden; Allah leidt wie hij wil. En wat je aan goederen besteedt, is in je eigen voordeel; je besteedt slechts om Allah te behagen. En alles wat je besteedt zul je terugontvangen; je zult niet worden benadeeld.
Eerst het begin. De moslim die hier wordt aangesproken hoeft de arme sloebers die hij aan geld en goederen helpt geen (religieuze) leiding te geven. Ik vind dat curieus. Waarom niet? Omdat Allah dat wel zal doen? En als Allah er geen zin in heeft, dan maar niet? Of bedoelt de schrijver soms dat de hulp geheel vrijblijvend moet zijn en dat er daarbij niet gepreekt mag worden, zo ongeveer zoals het Leger des Heils dat (niet) doet? Daar lijkt het wel een beetje op.

Het einde van het vers komt mij vaag bekend voor, namelijk van een passage uit het Nieuwe Testament:
Marcus 10:25. En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. [29] En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, [30] of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.
Het beloofde 'rendement' van het christendom is dus een stuk hoger dan dat van de islam. Behalve dan die 'vervolgingen'. Maar die horen er in de islam niet bij, dus daar hoeven moslims zich geen zorgen over te maken.

En er zijn méér verschillen. Wat in de Bijbelpassage gaat het niet over het geven van geld aan de armen, maar aan het opgeven van huis en haard als prijs voor je geloof. In het vroege christendom gebeurde dat ook nog al eens onvrijwillig. De belofte van wat beters is dan een troost, maar in soera 2:272 lijkt het meer op een zakelijke overeenkomst, die de gelovigen per saldo geen cent kost. Dat is toch een beetje mager.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...