zondag 27 november 2011

Lenen tegen 0% - of minder

Soera 2:279-281

De vorige verzen riepen de vraag op wat er gebeurt als de ongelovigen erop staan dat er rente wordt betaald over uitgeleend vermogen. Wordt de lening dan gewoon niet aangegaan, of volgen er represailles? Verrassend: het volgende vers geeft antwoord op deze vraag.
279. Bij weigering volgt een oorlogsverklaring van Allah en zijn boodschapper. Als jullie je bekeren mogen jullie je de hoofdsom houden: jullie zullen geen geld verliezen en niet laten verliezen.
Dat maakt de zaak duidelijk: ongelovigen die niet met de voorwaarden akkoord gaan kunnen rekenen op een pak slaag, tenzij ze tijdig inbinden. Is er verder dan geen vuiltje aan de lucht? Nou, dat staat nog te bezien:
280. En als hij (de schuldenaar) platzak is, wacht dan tot hij het beter heeft. Maar het is beter voor jou als je het hem kwijtscheldtbij wijze van aalmoes, weet je.
De schuldeiser krijgt dus geen rente, hij moet bovendien genoegen nemen met uitstel van aflossingen zo lang als 'nodig' is en zelfs daarna kan hij de restschuld maar beter kwijtschelden. Wie zou er zo gek zijn onder dit soort voorwaarden een 'lening' te verstrekken? Niet-moslims doen dat natuurlijk alleen als ze met grof geweld worden bedreigd (zie boven), maar hoe denkt de koranschrijver moslims over de streep te trekken? Het antwoord vinden we in vers 281:
281. Denk met vrees aan de dag dat je tot Allah wordt teruggebracht: dan zullen alle gestorvenen terugontvangen naar wat ze verdiend hebben, en ze zullen niet onrechtvaardig worden behandeld.
Allah zal dus in het hiernamaals de rekening vereffenen, niet méér. Dit komt overeen met de boodschap van vers 272, want ook daar is het beloofde rendement nul. Maar hoe schamel dit ook mag lijken, het is in elk geval een stuk beter dan wat de niet-moslims te wachten staat. Als we de koranschrijver mogen geloven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...