vrijdag 3 februari 2012

Stress

Soera 2:21
21. O jullie, mensen, aanbid jullie heer die jullie heeft gemaakt, en hen vóór jullie, dat jullie ontzag zullen hebben.
Twee dingen vallen op aan dit vers. Zo vindt de schrijver kennelijk dat mensen worden gemaakt in plaats van geboren. Nou goed, laten we dat maar als een dichterlijke vrijheid opvatten.

Het vers eindigt met de woorden "...dat jullie ontzag zullen hebben". Andere vertalingen hebben "zelfbeheersing", "afweren van kwaad", "oppassend zijn", "(Allah) vrezen", "vroomheid", "rechtvaardigheid" enzovoorts. Kennelijk is het woord lastig te vertalen.

In een aantal koranverzen vinden we ook de retorische ontkenning: "zullen jullie dan geen ontzag hebben?" Ook hiervoor vinden we andere vertalingen, zoals: "zullen jullie dan het kwaad niet afweren?", "jullie plicht betrachten?", "vroomheid tonen?".

De context van de verzen waarin deze uitdrukking zoal voorkomt helpt ook niet echt. Soms denk je dat het "respecteren" of "vrezen" betekent, soms lijkt "verdedigen" of "afweren" een betere vertaling. Kortom, "op je hoede zijn". Een stressvolle levenshouding, als je het mij vraagt. Lijkt me niet fijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...