zaterdag 4 februari 2012

Een afgoddelijk hoofdstuk

Soera 2:22-24
22. Die voor jullie de aarde maakte als bed en de hemel als dak, en gaf water van de hemel voor het groeien van fruit voor jullie; en hou het niet voor een god, je weet (het) wel.
23. En als je twijfelt aan wat we naar onze dienaar hebben opgestuurd, kom dan zelf met een soortgelijk hoofdstuk, en roep jullie getuigen naast Allah op, als jullie eerlijk zijn.
De eerste oproep, in vers 22, is om geen afgod te maken van dingen in de natuur. Akkoord. Maar in vers 23 wordt iets dat handgeschreven is, een hoofdstuk, tot iets goddelijks verheven. Het zou zogenaamd niet te doen zijn om iets dergelijks opnieuw te fabriceren. Nou zou ik eerlijk gezegd niet weten waarom het niet zou lukken om een koranhoofdstuk uit de duim te zuigen, maar aan de andere kant, waarom zou je zoiets willen doen?
24. Maar als jullie het niet doen - en dat zullen jullie niet - vrees dan het vuur dat mensen en stenen als brandstof heeft, dat wordt opgestookt voor de ontkenners.
De 'ontkenners' (mensen die de islam afwijzen) moeten dus wel met een alternatieve soera komen, anders zwaait (of in dit geval: laait) er wat!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...