zondag 5 februari 2012

Van een mug

Soera 2:26
26. Zeker, Allah heeft geen moeite een vergelijking te trekken met een mug of iets hogers; zij die geloven, weten dat het de waarheid van hun heer is, maar zij die ontkennen zullen zeggen: "Wat wil Allah met die vergelijking zeggen?" Velen raken erdoor verloren en voor velen is het een gids, maar alleen de overtreders raken verloren.
De schrijver zal ongetwijfeld een concreet verhaal in gedachten hebben gehad, maar de vergelijking met de mug vinden we nergens in de Koran. Ook niet in de Bijbel overigens, dus ik zou niet weten op welke parabel de koranschrijver hier doelt.

Er is wel een Bijbelpassage die wat aan dit vers doet denken, namelijk in Mattheüs 13:
10. En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? [11] Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.
Jezus' leerlingen krijgen vervolgens wel degelijk de uitleg (en wij in dit geval ook). Het verschil met Soera 2 vers 26 is dat Jezus de vergelijking niet vertelt met het risico een deel van de toehoorders op het verkeerde been te zetten; hij weet alleen dat sommigen de boodschap toch niet willen horen en vertelt ze daarom in plaats daarvan een verhaal. Sommigen zullen daar toch nog wat aan hebben gehad. En dat is toch een stuk beter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...