zondag 12 februari 2012

Lazarus

Soera 2:28
28. Hoe kun je Allah verloochenen terwijl je dood was en tot leven was gewekt? Hij zal je weer laten sterven en weer tot leven wekken, en dan zul je naar hem worden teruggestuurd.
Ik vraag me af hoeveel moslims dit vers begrijpen. Intrigerend is het wel. De schrijver presenteert ons hier namelijk iemand die bij elkaar opgeteld drie keer leeft en minstens twee keer dood gaat. Over wie heeft hij het dan?

De Koran mist de nodige context, maar vaak kunnen we die wel in de Bijbel vinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld denken aan Jezus' vriend Lazarus, die volgens de evangelist Johannes (hoofdstuk 11) sterft maar door Jezus weer wordt levend gemaakt. Volgens de Nieuwtestamentische leer zullen mensen in het hiernamaals een nieuw leven krijgen; bij Lazarus is dat dan in zekere zin zijn derde leven. Het probleem met deze parallel is alleen dat we van Lazarus niet kunnen lezen dat hij "Allah verloochende". Verhaspelt de koranschrijver hem dan misschien met Petrus, de man die Jezus wel verloochende (Marcus 14)? Dat zou kunnen. Maar omdat de Koran hier geen namen noemt zullen we dat maar in het midden laten.

1 opmerking:

  1. Volgens mij betekent Soera 2:28 het volgende:
    Hier wordt over de mens in het algemeen gesproken, niet over een bepaalde persoon. Hij kun je nu zeggen dat Allah/God niet bestaat, terwijl je aan Hem je leven te danken hebt? Hij heeft je tot leven gewekt. Aan het eind van dit leven zul je sterven en dan zal Hij je weer tot leven wekken. Daarna ga je terug naar Allah.
    Ik denk dat het niet ingewikkelder is dan dat. Het is een algemene tekst over leven en dood en de zin van je leven.

    BeantwoordenVerwijderen

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...