zondag 29 januari 2012

Geen!

Soera 3:18
18. Allah getuigt dat er geen god is behalve hij, en (dat zeggen ook) de engelen en zij die wijsheid bezitten, staand in recht; er is geen god behalve hij, machtig, wijs.
Dit vers begint en eindigt met precies dezelfde formule, die in de islam zó belangrijk is: "er is geen god behalve Allah". Je zou denken dat we een soortgelijke uitdrukking dan ook wel vaak in de Bijbel zouden vinden, maar dat is niet zo. Pas in het vijfde boek van de Tenach (Deut. 32:39) lezen we iets dat hierop lijkt. De formulering in de Koran is namelijk nogal negatief: "er is geen...", en dat richt de aandacht meer op wat er naast Allah niet is dan op wie of wat Allah wel is.

In de Bijbel lezen we verzen zoals dit:
Gen. 26:24. (...) Ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u zegenen...
En dit vers, dat centraal staat in de Joodse geloofsbeleving:
4. Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
5. Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
Twee concepten vinden we hier, die de Koran mist:
1) Jahweh is de God van Israël, een volk waarmee Hij zich persoonlijk verbindt; en
2) God moet worden liefgehad. Het vers uit Genesis 26 laat zien waarom: Hij is bij zijn volk, en wil dat het hen goed gaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...