vrijdag 12 augustus 2011

Weduwen

Soera 2:234
234. Als iemand van jullie sterft en weduwen achterlaat, dan moeten zij vier maanden en tien dagen wachten. Als zij hun termijn hebben volgemaakt, staan jullie niet schuldig als zij hun eigen gang gaan (mits op een wettige manier). Allah weet wat jullie doen.
We hadden al gezien dat vrouwen na een scheiding drie maanden moeten wachten voor ze opnieuw trouwen en dat de man haar in die periode onder bepaalde voorwaarden terug mag nemen, dat vrouwen pas na twee jaar zogen de baby de fles mogen gaan geven tenzij de man daar anders over denkt en nu blijkt een weduwe zelfs na het overlijden van haar man niet vrij te zijn, of tenminste niet meteen. Sterker nog: het is niet de vrouw aan wie de regels worden opgelegd, het zijn anderen die verantwoordelijk worden gesteld voor haar doen en laten en daar pas na ruim vier maanden van worden ontslagen. De vrouw is, kortom, gedurende de maanden na het overlijden van haar man een onmondig wezen dat er qua rechtspositie hetzelfde voor staat als een minderjarig kind. En ook daarna, hoewel deze tekst daarover niet glashelder is, lijkt het dat het eerzame gedrag van die vrouw de verantwoordelijkheid van anderen is. We moeten wel aannemen dat die anderen mede-dorpelingen of familieleden zijn. Met een beetje doorredeneren kun je tot de conclusie komen dat dit een basis is voor het op het eerste gezicht ondoorgrondelijke verschijnsel dat eerwraak heet.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...