zaterdag 20 augustus 2011

Gebed op de klok of te paard

Soera 2:238-239

Eén van de opmerkelijke kenmerken van de islam is het verplicht bidden op vaste tijdstippen. Dat komt uiteraard niet uit de lucht vallen maar valt terug te voeren op de Koran, bijvoorbeeld op het volgende vers.
238. Let op (het doen van) je gebeden, en (met name) op het middelste gebed, en sta (op) in eerbied voor Allah.
Nou, daarmee is dus verklaard dat het aantal gebeden op een dag oneven moet zijn, anders heb je immers geen middelste gebed. In de islam is dat aantal vijf. Maar er is wel iets geks met het laatste deel van dit vers. Hier lijkt het er namelijk op dat het gebed staand moet worden gedaan, wat duidelijk in strijd is met de islamitische gewoonten op dit punt. Maar goed, we gaan verder.
239. Als je op de vlucht bent, (bid) dan terwijl je loopt of paardrijdt, en als je in veiligheid bent, denk dan aan Allah, aan wat hij je heeft onderwezen wat je niet wist.
Die uitdrukking "wat je niet wist" wijst erop dat de islamitische praktijk wat het gebed betreft afwijkt van christelijke en joodse gewoonten in Arabië. Nu weten we specifiek van die gewoonten niet al te veel, maar de manier waarop moslims plegen te bidden is inderdaad afwijkend, dus daar heeft de koranschrijver wel gelijk in.

Een ander interessant punt is het begin van dit vers. Hierin is duidelijk de militaire achtergrond van de Koran, of tenminste van soera 2 te zien. Er zijn dus speciale voorschriften voor wegrennende mannen. Een schietgebedje voor als je uitgeschoten bent, zullen we maar zeggen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...