dinsdag 9 augustus 2011

Melk op de bon

Soera 2:233
233. Moeders moeten hun kinderen twee volle jaren zogen, als hij (de vader) die termijn vol wil maken. (...)
Je zou bijna denken dat dit een schrijffout is, maar het staat er toch echt: de man bepaalt hoe lang de vrouw de baby aan de borst heeft. Maar goed, er staat ook wat tegenover:
233. (...) Maar de vader moet voor onderhoud en kleding zorgen, zoals het behoort. (...)
Dat is op zich dan wel weer netjes, maar ik vraag me twee dingen af. Kan de zogende vrouw in deze periode niet voor zichzelf zorgen? En als de twee jaar voorbij zijn, hoeft de vader dan ineens niet meer voor de moeder te zorgen? Zo veel verandert er dan toch niet?
233. (...) Niemand moet een last te dragen krijgen die het vermogen te boven gaat. Geen vrouw mag vanwege haar kind benadeeld worden, noch een man vanwege zijn kind. Iets dergelijks geldt voor de erfgenaam. (...)
U moet me maar niet kwalijk nemen dat ik dit niet helemaal snap. Vooral niet wat met 'de erfgenaam' wordt bedoeld. Wel is duidelijk dat hier een soort gelijkheidsbeginsel wordt neergezet, maar het probleem daarvan is dat de rechten en plichten ongelijk zijn verdeeld. Dat is vergelijkbaar met de (denkbeeldige) situatie dat er in een tweemansbedrijf één tekenbevoegd is maar bij faillissement beiden voor de helft aansprakelijk zijn. Die laatste gelijkheid is dan natuurlijk niet eerlijk.
233. (...) Als zij beiden besluiten (het kind) te spenen, met wederzijdse instemming en na overleg, dan treft hun geen schuld. (...)
Deze zin lijkt in strijd met wat er eerder in dit vers staat, namelijk dat de man bepaalt wanneer het zogen klaar is. Nu moeten de vader en de moeder het samen eens worden.
233. (...) Als jullie besluiten een pleegmoeder (voedster) te zoeken voor je nakomelingen, dan treft je geen schuld, mits je betaalt wat je in redelijkheid overeengekomen bent. Maar vrees Allah en bedenk dat hij alles ziet wat je doet.
Deze laatste regeling is niet onverstandig, voor het geval de moeder de 'nakomelingen' niet zelf kan voeden. Het eind van het vers is helaas wat negatief. Kennelijk houdt de schrijver er rekening mee dat de man de voedster onderbetaalt als Allah even niet oplet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...