maandag 15 augustus 2011

Aanzoek

Soera 2:235
235. Er treft jullie geen blaam als je een huwelijksaanzoek uitspreekt of voor je houdt. Allah weet dat je het zult onthouden. (...)
Hier wordt gesuggereerd - maar ik kan het verkeerd begrijpen - dat het toch al iets betekent als je alleen in gedachten iemand ten huwelijk vraagt. Een soort geheime reservering, zeg maar. Uit het voorafgaande en uit het vervolg zou je echter kunnen opmaken dat het hier gaat om vrouwen die net weduwe zijn geworden en de eerste vier maanden (en tien dagen) nog niet opnieuw mogen trouwen. De kapers op de kust zullen hun kanonnen dan dus nog even moeten laten zwijgen.
235. (...) Maar beloof ze geen trouw in het geheim behalve op wettige wijze. (...)
Dit is voor tweeërlei uitleg vatbaar, maar we zullen maar aannemen dat de schrijver niet heeft bedoeld dat in het geheim trouwen wel is toegestaan als je maar de juiste formules uitspreekt. Bedoeld moet dus wel zijn dat het niet is toegestaan in het geheim te trouwen. Ook hier kan het weer gaan om de 'verse' weduwe, waar een moslimman niet alvast stiekem mee mag trouwen als de termijn van vier-maanden-en-tien-dagen nog niet verstreken is.
235. (...) En maak het huwelijk niet concreet totdat het schriftelijke is gerealiseerd. Weet dat Allah weet wat jullie in gedachten hebben, pas dus voor hem op en weet dat Allah vergevingsgezind en verdraagzaam is.
"Totdat het schriftelijke is gerealiseerd" betekent volgens sommige vertalers "totdat de (eerder genoemde) termijn verstreken is", andere houden zich op de vlakte. Het zou namelijk ook kunnen - en dat lijkt mij ook iets logischer - dat hier eenvoudig staat dat de man pas met de nieuwe bruid onder de wol mag als de huwelijksakte getekend is.

Het slot van dit vers is nog wat moeilijker te verklaren. Waarom moet de moslimman gemaand worden voor Allah op te passen als hij alleen iets in gedachten heeft? Maar vervolgens ondermijnt de schrijver die waarschuwing ook weer, want Allah is immers vergevingsgezind en verdraagzaam. Het zou fijn zijn als de schrijver wat duidelijker was in wat hij bedoelde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...