woensdag 11 mei 2011

Wacht tot je een ons weegt

Soera 153-157

In de nu volgende koranverzen kunnen we lezen hoe de gelovigen moeten omgaan met tegenslag - van henzelf en van anderen.
153. O jullie die geloven! Zoek hulp in standvastigheid en gebed, want Allah is met hen die geduldig volhouden.
154 (...)  
155. Zeker, Wij zullen jullie op de proef stellen met enige angst en honger, wat verlies van goederen of levens en gewassen, maar breng goed nieuws aan hen die volhouden,
156. die zeggen, wanneer het ongeluk hen treft: "waarachtig, wij behoren toe aan Allah, en keren beslist naar hem terug!"
157. Zulke mensen ontvangen zegeningen van Allah, en genade. Zij zijn op het goede pad.
Kortom, als het moslims eens tegenzit moeten ze vooral ijverig bidden, want van andere moslims kunnen ze niets ander verwachten dan een schouderklopje!

In de Bijbel wordt de spot gedreven met zo'n houding, lees bijvoorbeeld de brief van Jakobus, 2e hoofdstuk:

[15]  Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, [16] en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat?

In de christelijke traditie is naastenliefde dus een onderdeel van het geloof. Gelukkig maar, vooral voor de pechvogels in het leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...