zaterdag 28 mei 2011

Vaag, vaag...

Soera 2:168-170

Eén van de belangrijkste tekortkomingen van de Koran is het ontbreken van gegevens die nodig zijn om te begrijpen wat er staat, anders gezegd, de vaagheid. Lees bijvoorbeeld het volgende:
168. O mensen, eet op aarde wat wettig en goed is om te eten, en treed niet in het spoor van de duivel. (...)
Stel, je wilt weten wat je volgens de islamitische regels wel en niet mag eten. Wat heb je dan aan dit vers? Het eerste deel van het vers zegt eigenlijk dat het goed is om te eten wat goed is, maar dat konden we zelf ook wel bedenken. Het tweede deel van het vers - gaat dat nog wel over eten trouwens? - helpt evenmin: we weten immers niet wat de duivel zoal eet.

De aandacht is nu gericht op de duivel, laten we eens zien wat de koranschrijver over dit onderwerp verder nog te zeggen heeft.
168. (...) Zeker, hij is een openlijke vijand.
169. Want hij draagt je op te doen wat slecht en schandelijk is (...)
Wat moet ik me bij een 'openlijke vijand' voorstellen? Is de duivel zichtbaar dan? Maar wacht, de schrijver verstrekt ons in vers 169 belangrijke informatie: de vijandschap van de duivel blijkt uit het feit dat hij de gelovigen opdracht geeft slechte dingen te doen. Arme gelovigen. Ik wou dat ik wist aan wat voor slechte dingen de schrijver hier dacht, maar helaas, dat staat er dan weer niet. We gaan verder:
169. (...) en dat je dingen over Allah vertelt die je niet weet.
En welke dingen zijn dat dan? Kan de schrijver misschien wat voorbeelden geven? We komen er niet achter, want de schrijver gaat ineens (opnieuw) over op een ander onderwerp.
170. Wanneer tegen hen gezegd wordt: "volg wat Allah heeft onthuld", dan zeggen zij: "Nee, wij zullen het voorbeeld van onze voorouders volgen." (...)
Wie zijn die mensen die de opdracht krijgen om te volgen? Wat betekent het volgen van wat Allah heeft onthuld voor hen? Waarom willen die mensen dat niet? Vragen zijn er genoeg, maar antwoorden krijgen we niet. Dat is geen kwestie van overdreven bescheidenheid van de schrijver, want als hij hoort dat die mensen liever in de voetsporen van hun voorouders treden, is zijn reactie:
170. (...) Wat?! En dat terwijl jullie voorouders totaal geen verstand hadden en op de verkeerde weg waren!
Schrijver is niet op zijn mondje gevallen. Beledigen kan hij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...