zondag 15 mei 2011

Vervloekers

Soera 2:159-161

Een vervelend aspect van de Koran is de overvloed aan onzinnige verwijten en vervloekingen. Wat bijvoorbeeld te denken van het volgende vers:
159. Zeker, zij die de duidelijke bewijzen en leiding verbergen die Wij hebben geopenbaard in het Boek aan de mensen, die zullen door Allah vervloekt worden, en door de vervloekers.
Dat "verbergen" vinden we bijvoorbeeld ook in vers 146, waar het gaat om de 'waarheid' dat er eigenlijk in de richting van Mekka of zo zou moeten worden gebeden en niet in de richting van Jeruzalem. In vers 159 is de beschuldiging opnieuw dat de Boekbezitters (Joden en Christenen) in hun geschriften bewijzen zouden vinden voor het gelijk van de moslims, maar die bewijzen onder de mat vegen. Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd naar het soort bewijzen waar het hier om gaat, maar de Koranschrijver vertelt ons dat niet omdat die bewijzen immers voor hem verborgen zijn! Slaan we vers 160 even over, dan lezen we verder:
161. Zij die niet geloven en in hun ongeloof sterven, op hen is de vloek van Allah en de vloek van de engelen en van alle mensen.
Nou heb ik thuis altijd geleerd dat je niet moet vloeken - waarbij met 'vloeken' eigenlijk grof taalgebruik werd bedoeld - maar de Koranschrijver heeft heel andere normen. Is dat eigenlijk wel christelijk? Wij dachten van niet:
Rom. 12:9. Zegen wie u vervolgen. Zegen en vervloek niet.
Dat is heel andere taal: zelfs mensen die je naar het leven staan moet je niet vervloeken (laat staan mensen die je niets hebben aangedaan maar alleen ongelovig zijn naar islamitische maatstaven).

Even terug naar vers 159. Komen we er nog achter welke 'duidelijke bewijzen' door de Boekbezitters worden weggemoffeld? Misschien:
160. Behalve zij die berouw hebben en corrigeren en openlijk verklaren, naar hem keer Ik mij, want Ik laat me vaak vermurwen en ben zeer genadig.
Nou, wij keren ons ook graag naar die overlopers voor de broodnodige informatie. Zeg het maar jongens, wat hebben die vervelende Boekbezitters nou precies 'verborgen'?

U raadt het al: we komen het niet te weten. De Koran gaat in Soera 2 vers 163 gewoon over op een ander onderwerp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...