woensdag 5 december 2012

Verplicht vervolgen

Soera 4:101-104
101. Wanneer je op aarde op reis bent, ben je niet schuldig als je korter bidt, als je je bedreigd voelt door hen die ontkennen. Zeker, de ongelovigen zijn duidelijk jullie vijanden.
102. En wanneer je bij hen (je eenheid) bent en ze voorgaat in gebed, laat een deel van hen dan met jou opstaan en hun wapens meenemen. Als ze klaar zijn met bidden, laat ze dan achter je gaan staan, en laat het volgende deel komen, dat nog niet gebeden heeft, om met jou te bidden. Laat ze op hun hoede zijn en hun wapens dragen. Zij die ontkennen zouden wel willen dat jullie nonchalant omspringen met jullie wapens en bagage, zodat ze een verrassingsaanval kunnen doen. Maar er rust geen schuld op jullie als je last hebt van de regen of ziek bent, dat je dan de wapens neerlegt. Maar wees voorbereid: zeker, Allah heeft voor de ontkenners een vernederende straf.
Het bidden van de moslims is hier duidelijk een gemeenschappelijke bezigheid in oorlogstijd. Het gaat allemaal om het bestrijden van de ontkenners, mensen die de boodschap van de islam tegenspreken en die kennelijk de mond gesnoerd moet worden. De veldtochten hebben in de eerste plaats een religieuze betekenis, en vandaar dat de collectieve gebeden, te doen samen met de religieus leider, van groot belang zijn.
103. Als je het (gezamenlijke) gebed gedaan hebt, gedenk Allah dan (nog) als je staat, zit of ligt. Maar als je in veiligheid bent, doe dan (weer) aan het geregelde gebed, want gelovigen moeten het gebed op vaste tijden houden.
104. En verslap niet bij de achtervolging van de vijand. Als jullie ontberingen lijden - zij ook! Maar júllie hopen op Allah, zij niet. Zeker, Allah is de kenner, en wijs.
De Koran gaat niet alleen over moraal, maar ook over het moreel: de troepen wordt op het hart gedrukt om tot het uiterste te gaan. Waarom het zo dringend nodig is om de 'ontkenners' weg te vagen zegt de schrijver er niet bij, maar dat zal dan ook wel niet nodig zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...