vrijdag 30 november 2012

Verover de wereld

Soera 4:97-100
97. Zeker, wat betreft hen die de engelen halen terwijl ze zichzelf kwaad doen: zij (de engelen) zullen zeggen: "Wat was jullie probleem?" Zij zullen antwoorden: "We waren zwak op Aarde." Zij (de engelen) zullen zeggen: "Was de Aarde van Allah niet ruim genoeg voor jullie om ergens heen te gaan?" Zulke (mensen) zullen de hel als woonplaats krijgen, een slechte eindbestemming.
98. Behalve de zwakken onder de mannen en de vrouwen en de kinderen die niet de middelen hebben noch een weg kunnen vinden.
99. Zij kunnen hopen genade te vinden bij Allah, want Allah is genadig en vergevingsgezind.
100. En wie vertrekt op de weg van Allah, vindt op Aarde vele woonplaatsen en overvloed. Als hij van huis gaat en reist voor Allah en zijn boodschapper, en de dood hem dan overvalt, zeker, zijn beloning is bij Allah, en Allah is vergevingsgezind en barmhartig.
Vers 96 eindigt net zo. Daar ging het over moslims die op oorlogspad gingen, en hier in vers 100 gaat het misschien wel over dezelfde. Toch maken veel vertalers er "vluchtelingen" van; Kramers laat ze, tamelijk neutraal, "uitwijken". Maar waarom zouden ze huis een haard verlaten? Vanwege de dreigementen van Allah in vers 97 misschien. Want wie er niet op uittrekt, krijgt de hel te zien.

Alles bij elkaar kunnen we dit eigenlijk niet anders opvatten dan als een dwingende oproep om de "wereld van Allah" in bezit te nemen. Geen smoesjes zoals "we voelden ons te zwak", dat mogen alleen vrouwen en kinderen zeggen, en mannen die écht wat mankeren. De rest moet op pad, en als iemand onderweg het leven laat, geen man overboord: Allah zal hem belonen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...