zaterdag 24 november 2012

Klop de juiste uit

Soera 4:94

In vers 93 lazen we dat wie opzettelijk een moslim doodt nog niet jarig is, maar het wordt in dat vers en de eraan voorafgaande verzen niet duidelijk wat er moet gebeuren met zulke daders, en al helemaal niet als de daders geen moslim zijn. Daarop komt ook in het volgende vers geen antwoord, maar er komt wel een nadere toelichting op het begrip "opzettelijk":
94. O jullie die geloven, als je de weg van Allah inslaat, doe dan (eerst) onderzoek, en zeg niet tegen iedereen die je onderweg groet: "Jij bent geen gelovige!", op zoek naar de vergankelijke goederen van dit leven. Met Allah is (toch) overvloedig winst te behalen? (...)
Waar het hier om gaat is dat moslimstrijders zich ervan moesten verzekeren dat ze echt geen moslim tegenover zich hadden. De verleiding bestond kennelijk om dat niet uit te zoeken, zodat moslimstrijders nooit kon worden verweten dat ze "opzettelijk" een moslim hadden gedood. Dit vers zegt niet dat de strijder mensen onderweg niet mocht beroven, alleen dat hij zich er eerst van moest verzekeren dat het echt geen moslim was. Allah zou er wel voor zorgen dat er genoeg niet-moslims waren om te beroven.

Is dit ook een beetje christelijk? In de Bijbel lezen we hoe de apostel Paulus daarover dacht:
Ef 4:28: Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.
1 Tim. 6:5: (...) beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is...
Dat sluit nogal contrasterend aan op de rest van vers 94:
(94.) Vroeger waren jullie ook zo, maar vervolgens liet Allah jullie profiteren. Doe dus onderzoek; zeker, Allah is op de hoogte van wat je doet.
Wij zijn er nu ook van op de hoogte dat Allah alleen het beroven van moslims verbiedt, en dat de godsvrucht van de islam wél een bron van winst is. Die winst ging dan wel ten koste van niet-moslims, maar daar had de koranschrijver geen boodschap aan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...