maandag 12 november 2012

Zuiveringen

Soera 4:87-89
87. Allah - er is geen god behalve hij. Hij zal jullie verenigen op de dag van de opstanding, daarover is geen twijfel. En wie is geloofwaardiger dan Allah?
Interessant is de uitdrukking: "daarover is geen twijfel". Die vinden we namelijk ook in de aanhef van soera 2, maar daar heeft die opsteker betrekking op "dit/dat boek", waarvan moslims geloven dat dat de Koran is. Maar zo boven alle twijfel verheven is de Koran niet. Nog gammeler is het laatste deel vers 87, "wie is geloofwaardiger dan Allah?" We kunnen onmogelijk beoordelen of Allah geloofwaardig is, maar als hij zijn fiat aan de Koran heeft gegeven, moeten we zeggen: niet erg geloofwaardig.

Dit vers lijkt een opstapje naar een oproep aan moslims om niet verdeeld te raken. Bijvoorbeeld over het volgende onderwerp:
88. Wat is er (dan) met jullie dat (er) m.b.t. de huichelaars twee kampen (zijn), terwijl Allah ze heeft teruggeworpen, zoals ze hadden verdiend? Wil je hen leiden die Allah heeft laten dwalen? Wie Allah op een dwaalspoor heeft gebracht, zul jij niet (meer) op het goede pad brengen.
Wie zijn die "huichelaars"? Ze worden in één adem genoemd met "ontkenners" in soera 66:9. Volgens 3:167 zijn het dienstweigeraars, in 4:61 mensen die de islam niet openlijk tegenspreken, maar als het er op aankomt toch geen moslim willen worden.

Nu waren er in de tijd van de koranschrijver kennelijk twee stromingen, een gematigde en een minder gematigde. De gematigde wilde nog wel wat moeite doen om de moslims-op-wieltjes over de streep te trekken, maar de koranschrijver wilde daar niets van weten. Wat is dan zijn voorstel? Dat lezen we in vers 89:
89. Ze willen dat jullie ontkennen zoals zij ontkennen, zodat jullie bij hen gaan horen. Word dus geen vrienden met een van hen, tot ze vluchten op de weg van Allah. Maar als ze terugkeren, neem ze dan (gevangen) en dood ze waar je ze ook vindt; zoek onder hen geen vriend of hulp.
Wie niet van plan is modelmoslim te worden, moet dus maken dat hij wegkomt en nooit meer terugkomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...