maandag 24 december 2012

Onvergeeflijk christendom

Soera 4:115-116
115. En wie zich verzet tegen de boodschapper nadat de leiding hem duidelijk is gemaakt en dan een andere weg kiest dan die van de gelovigen, dan laten we hem zijn gang gaan en (hij zal) toetreden tot de hel - een slechte eindbestemming.
Het is al niet zo aardig dat de koranschrijver hier niet-moslims eigenlijk voor ongelovigen verslijt, maar dat hij ze zonder verdere plichtplegingen naar de hel laat lopen getuigt ook niet van veel liefde voor de mensheid. Ik lees er zelfs wat sadisme in, maar dat kan aan mij liggen.
116. Zeker, Allah vergeeft het niet als men (iemand) met hem associeert...
Dit kennen we van vers 48. Het begrip dat hier met associëren wordt vertaald is het Arabische woord sjirk, dat zoiets als "verenigen" betekent. Het islamitisch monotheïsme vereist dat Allah strikt alleen is: niets of niemand komt hem na of staat op zijn niveau. De christelijke notie van "zoon van God" is in de ogen van moslims dus sjirk, een onvergeeflijke zonde en wat hen betreft een toegangskaart voor de hel.
116. (...) Maar hij vergeeft alles daarbuiten aan wie hij wil. Wie (iemand) met Allah associeert is ver van de (rechte) weg afgedwaald.
Let op het opmerkelijke contrast: alle zonden kunnen worden vergeven als Allah dat wil, behalve de zonde van het associëren, dat is onvergeeflijk. Dat betekent, als je dit consequent doordenkt, dat christenen geen moslims hoeven te worden. Hun doodzonde, het aanbidden van Jezus als God, is immers onvergeeflijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...