zondag 9 december 2012

Achterkamertjes met thee

Soera 4:113-114
113. Zonder de gunst van Allah over jullie en genade met jullie, had een partij van hen jullie zeker misleid, maar ze misleiden (nu) niemand behalve zichzelf, en benadelen jullie in niets, want Allah openbaarde aan jullie het boek en de wijsheid. En hij gaf jullie de kennis die jullie ontbrak. De gunst van Allah over jullie is groot.
De koranschrijver is in zijn nopjes met zijn overwinning op de partij die zó'n goed verhaal had, dat hij bang was dat mensen uit zijn groep daardoor overtuigd zouden worden. Maar toen gebeurde er iets waardoor de wegen scheidden; wat er precies gebeurde weten we helaas niet. Aan de kennis van die partij is nu geen behoefte meer, die is ingevuld door Allah. Wat dát betekent, weten we dan weer wel: de leer van de islam is het enige dat nog gehoord wordt.
114. Veel van hun geheime besprekingen zijn nergens goed voor, behalve die voor het opleggen van liefdadigheid, recht of verzoening tussen mensen. En wie dit doet voor het genoegen van Allah: we zullen hem een grote beloning geven.
Overleggen in rokerige achterkamertjes is in de ogen van de koranschrijver geen enkel probleem, zolang het maar besprekingen zijn die leiden tot islamitische regelgeving. De geheime gesprekken van die ándere partij kunnen daarentegen zijn goedkeuring niet wegdragen. Hij kan eigenlijk niet weten wat daar gezegd wordt, het is immers geheim, maar moslims weten alles omdat Allah het hen vertelt. En wat Allah hen vertelt over mensen die geen moslim willen zijn - nou, dat weten we zo onderhand wel.

Zie ook: 3:118, 3:119, 4:443:104.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...