woensdag 15 december 2010

Niet-moslims

Soera 2:6-10

De eerste verzen van soera 2 zijn weliswaar vaag, maar in principe positief (naar de aanhangers van de islam dan). Nu verandert het onderwerp en daarmee de toon:
6. Zeker - de ongelovigen, voor hen maakt het niet uit of je ze waarschuwt of niet waarschuwt, zij zullen niet geloven.
De vertaling "ongelovigen" is gangbaar, maar technisch beter zou zijn: "zij die bedekken". Je zou bij het woord "ongelovigen" wel denken dat hier alle niet-moslims mee worden bedoeld, maar verderop blijkt dat het hier gaat over welingelichte kringen, namelijk van Joden en christenen, die de islamitische leer bewust afwijzen.
7. Allah heeft een zegel op hun harten en op hun gehoor aangebracht, en er is een blinddoek over hun ogen, en er is een zware straf voor hen.
De reactie van de schrijver is typisch en wordt in deze soera veel herhaald: "zij" geloven niet, omdat ze doof en blind zijn, een toestand die nota bene door Allah is veroorzaakt. Dat dit niet als een verzachtende omstandigheid geldt, blijkt wel uit de voorspelling dat zij zwaar gestraft zullen worden.
8. En er zijn mensen die zeggen: "Wij geloven in Allah en de laatste dag", maar zij zijn helemaal geen gelovigen.
9. Zij wensen Allah te misleiden en hen die geloven, maar zij misleiden alleen zichzelf en ze zien het niet (eens).
10. Er is een ziekte in hun harten, dus Allah voegde aan hun ziekte nog toe, en zij zullen een pijnlijke bestraffing ontvangen omdat zij liegen.
Kortom: degenen die de islam afwijzen zijn koppig, niet van de waarheid te overtuigen, schijnheilig, kwaadwillig, geestesziek en behept met zelfbedrog.

Het zijn dit soort passages (en er volgen er nog veel meer) waardoor de Koran voor niet-moslims vervelend is om te lezen. Het is niet leuk steeds de beschuldigende vinger op je gericht te zien.

De keerzijde van de medaille is al niet veel mooier: de Koran creëert een vijandbeeld van niet-moslims waar de honden geen brood van lusten. Wie dit soort verzen gelooft moet haast wel een hekel krijgen aan, of tenminste neerkijken op, mensen die de islam afwijzen.

Je vraagt je af wat er zou gebeuren als iemand vandaag de dag deze dingen over moslims schreef. Ongetwijfeld zou het dan "haat zaaien" heten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...