dinsdag 14 december 2010

Het Boek?

Soera 2 ("De Koe") 1-5

Na een van de kortste hoofdstukken, waarmee de Koran begint, volgt meteen het langste. In deze soera vinden we veel kernideeën van de islam.

Laten we de eerste vijf verzen eens bekijken:
1. A.L.M.
2. Dit boek, zonder twijfel, daarin is leiding voor de rechtvaardigen;
3. Zij die geloven in het verborgene, en blijven in gebed, en wat we hen te besteden hebben gegeven;
4. En zij die geloven in wat geopenbaard is hier en wat geopenbaard is vóór jullie; en van het hiernamaals zijn zij zeker.
5. Zij worden geleid door hun heer, en zij zullen succesvol zijn.
We zouden kunnen stilstaan bij het eerste vers, met de afkorting A.L.M., maar omdat niemand schijnt te weten wat die letters betekenen kunnen we dat net zo goed niet doen.

Wat volgt is interessanter. De vertaling hierboven is betrekkelijk voorzichtig, maar andere hebben het over "dit is het boek waarover geen twijfel is", of sterker nog, "dit (is) het volmaakte boek". Wel, dat is behoorlijk pretentieus.

Helaas moeten we meteen een aantal hobbels nemen. Wie is de schrijver van dit boek eigenlijk? Wie is Allah? Om met de eerste vraag te beginnen: dat weten we niet. En de tweede: het woord Allah betekent in het Arabisch zoiets als "de god", een woordvorm die min of meer een eigennaam is geworden. Velen vertalen Allah met "God" (zonder "de"), maar dat is dus niet goed. Het risico bestaat nu dat de lezer denkt dat Allah dezelfde is als God zoals die in de Bijbel optreedt. Maar voor die gelijkstelling zijn er te veel  verschillen, zoals we verderop zullen zien.

De islam leert, op gezag van de Koran zelf, dat de Koran een bevestiging is van de boeken die eraan voorafgingen. Men denkt dan aan verschillende delen van de Bijbel, die immers bij het schrijven van de Koran al eeuwen bestond. Het is alleen zo jammer dat de Koran de Bijbel helemaal niet bevestigt maar juist op talloze plaatsen tegenspreekt. Vers vier is een bewijs van die onnozelheid: de schrijver denkt kennelijk dat hij de boodschap van de Bijbel goed heeft begrepen, zodat hij het geloven in beide geschriften nodig vindt om het eeuwige leven te kunnen krijgen.

Tenslotte dan nog vers 5. Hier wordt beweerd dat de "geleiden" succesvol zullen zijn, een thema dat we op veel plaatsen in de Koran vinden en waarmee dan vooral militair succes bedoeld wordt. Na vers 5 pakt soera 2 flink uit richting joden en christenen, groepen waarvan volgens de Koran weinig goeds maar veel slechts te verwachten is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...