maandag 10 januari 2011

Apen

Soera 2:65-66

De volgende Koranpassage wordt door tegenstanders nogal eens misbruikt om te bewijzen dat de islam niet-moslims, en dan vooral Joden, als beesten ziet. Dat is niet helemaal terecht - het is namelijk nog erger. Eerst even de tekst waar het nu om gaat:
65. En zeker, jullie wisten van hen onder jullie die overtraden m.b.t. de sabbat; wij zeiden hen: wordt apen, veracht!
66. Wij hebben hen als een voorbeeld gesteld voor hen onder wie zij zich bevonden en voor hen die hen achterna kwamen, en (als) een vermaning voor hen die vrezen.
We vinden gelijksoortige passages in soera 7:166 en 5:60, maar in het laatste geval wordt de gebeurtenis beschreven in de verleden tijd, niet als een opdracht zoals in vers 65 hier. Toch is de strekking in deze soera hetzelfde: vers 65 is weliswaar een uitspraak, een soort toverspreuk, maar uit vers 66 blijkt dat deze uitspraak niet zonder gevolgen bleef.

De beschreven gebeurtenis is een les voor de gelovigen, lees: voor de moslims. De verandering in apen zou ook een voorbeeld moeten zijn voor de overtreders van toen en later.

Maar zoals zo vaak in de Koran missen we hier de nodige details. Over welke historische gebeurtenis gaat het hier dan zogenaamd? En wie worden hier bedoeld? Uit het tekstverband kunnen we wel opmaken dat het hier Joden betreft, en dat ligt ook wel voor de hand omdat het de Joden immers geboden was de Sabbat (verplicht vrije zaterdag) te houden, maar veel verder komen we niet.

Met dit verhaal hebben we twee problemen:
  1. Het is absurd (onnodig te zeggen misschien, maar voor de volledigheid).
  2. Als het voor Joden een ernstig vergrijp was de Sabbat te overtreden, waarom lappen moslims, die zich er immers op beroepen de zuivere leer te hebben, de sabbat dan aan hun laars?
Dat dit lot (het veranderen in apen) alleen Joden schijnt te treffen zou je als antisemitisch kunnen opvatten, maar dat hoeft niet per se. Het is meer een kwestie van anti-nietmoslimisme. En daarvan vinden we in de Koran wel krassere voorbeelden, zoals: "Want de slechtsten van de dieren zijn voor Allah zij die ontkenden en dus niet geloofden." (soera 8:55) Eén van de ergste dieren is natuurlijk het varken, en warempel: in soera 5:60 lezen we dat Joden ook dáárin werden veranderd. Dit is onderdeel van een vast patroon in de Koran. Het zijn niet de moslims zelf die bestraffend worden toegesproken, met als doel dat zij hun leven beteren, het zijn steeds de anderen die onder uit de zak krijgen. Wat voor effect zal dat op de gelovige lezers hebben?

Het is in elk geval duidelijk dat de Koran voor niet-moslims geen respect heeft, en voor Joden nog wel het minst. Niets was de schrijvers te dol om deze bevolkingsgroep zwart te maken. Het zal niet verbazen dat deze visie ook in praktijk is gebracht: na de dood van Mohammed maakten zijn volgelingen het Arabisch schiereiland volledig "judenrein".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...