zondag 2 oktober 2011

Geen dwang - wel de hel

Soera 2:256-257
256. Er is geen dwang in religie: de juistheid ten opzichte van het afgeschafte is duidelijk. Dus wie de afgod afwijst en in Allah gelooft heeft een stevig handvat gegrepen dat niet zal afbreken. En Allah hoort en weet.
Het begin van dit vers, "Er is geen dwang in religie", wordt door vrienden van de islam wel eens gebruikt om te bewijzen dat de Koran voor godsdienstvrijheid is. Maar wat erop volgt zet dat in een ander perspectief. De schrijver bedoelt met "godsdienst" namelijk niet zomaar een godsdienst, maar de islam, de religie waarvan de juistheid volgens hem duidelijk afsteekt tegen de "afgeschafte" religie(s). Door die duidelijkheid is dwang niet nodig...
257. Allah is een bescherming voor hen die geloven. Hij brengt ze uit het duister in het licht. En wat betreft zij die ontkennen: hun beschermers zijn afgoden die ze van het licht in het duister brengen; zij  zullen het vuur bezitten en daar voor eeuwig blijven.
Nou, dat is dan de elfde keer in deze soera dat niet-moslims met hellevuur worden bedreigd. En niet zozeer vanwege bepaalde wandaden, maar zo te zien alleen vanwege het aanhangen van de verkeerde religie, namelijk iets anders dan de islam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...