zaterdag 12 maart 2011

Doodswens

Soera 2:94-96

In deze drie verzen gaat de Koranschrijver bewijzen dat Joden niet geloven dat ze in de hemel komen. Hoe hij dat doet? Lees maar even mee [eigen vertaling uit de Engelse van Yusufali]:
94. Zeg: "Als het laatste Thuis bij Allah speciaal voor jullie is en voor niemand anders, zoek dan de dood, als jullie dat tenminste ernstig menen."
95. Maar zij zullen de dood nooit zoeken, vanwege de zonden die hun handen voor hen uit gestuurd hebben! En Allah is goed op de hoogte van de boosdoeners.
96. Jullie zullen dus zien dat zij van alle mensen het meest aan het leven hangen, zelfs meer dan de afgodendienaars. Zij zouden allemaal wel duizend jaar willen leven, maar zelfs al kregen ze zo'n lang leven, dan nog zouden ze hun straf niet ontlopen. Want Allah ziet heel goed wat ze allemaal doen.
Commentaar is bijna overbodig. Het zwakke punt in de redenering is dit: in het Jodendom is zelfmoord niet echt een goede daad.

Sterker, in de Tien Geboden kunnen we lezen dat God tegen de Israëlieten zegt dat zij een lang leven zullen hebben als ze bepaalde dingen doen. Een lang en gelukkig leven wordt als iets goeds en begerenswaardigs gezien.

Joden die dat in de praktijk brengen staan dus in een goede traditie, maar de Koranschrijver weet het beter: ze zouden zo snel mogelijk de stap naar het hiernamaals moeten zetten om in de hemel te komen. Dat ze dat niet doen is voor hem het bewijs dat ze niet in dat hiernamaals geloven.

Laat verder maar zitten. Tegen zoveel kortzichtigheid is geen kruid gewassen.

Overigens is het wel zo dat moslims schijnen te denken dat een snelle dood wenselijk is. Dat verklaart tenminste de talloze zelfmoordaanslagen en het dodelijke fatalisme dat islamitische maatschappijen in een ijzeren greep houdt. Dit moet je ze nageven: ze geloven echt in een hiernamaals waar het beter is, en waar alleen moslims terecht zullen komen. Het is voor hen maar te hopen dat ze dat terecht geloven, maar ik vrees voor hen (en hoop voor ons) dat dat onterecht is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...