dinsdag 26 juni 2012

Waar is Mohammed?

Soera 3:83-84
83. Willen ze iets anders dan de religie van Allah? Maar iedereen in de hemel en op aarde onderwerpt zich (uiteindelijk toch) aan hem, vrijwillig of onvrijwillig. Naar hem zullen zij terugkeren.
Dit lijkt op een stukje uit de brief van Paulus aan de gemeente in Fillipi:
2:9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, [10] opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, [11] en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (HSV)
In de Koran ontbreekt Jezus hier natuurlijk. Want Jezus speelt in de Koran slechts een bijrol. Zijn naam komt wel voor in de volgende opsomming:
84. Zeg: Wij geloven in Allah en in wat aan ons is geopenbaard, en wat was geopenbaard aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jakob en de stammen, en wat was gegeven aan Mozes en Jezus en de profeten door hun heer; wij maken geen onderscheid tussen hen, en aan hem onderwerpen wij ons.
De schrijver vindt alle genoemde personen en groepen dus even belangrijk, zogenaamd. Dat is vooral van belang omdat hij hier Jezus noemt, die voor de islam dus niet belangrijker is dan, bijvoorbeeld, Ismaël. Maar de grote afwezige in deze lijst is Mohammed. Vond de schrijver Mohammed niet belangrijk genoeg, of juist veel belangrijker dan alle anderen? Het antwoord op deze vraag is simpel: Mohammed staat er niet bij omdat hij niet bestond. De Koranschrijver had nog nooit van hem gehoord.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...